SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA:

  • Cenik velja od 1. 9. 2019.
  • Storitve se plačujejo vnaprej, ob prvi vadbi tekočega meseca.
  • Karte so vezane na koledarski mesec, od prvega do zadnjega dne v mesecu.
  • Neizkoriščeno uro je možno v tekočem mesecu koristiti tudi v drugem terminu, če se obisk ne koristi, zapade in se ne prenaša naprej. 
  • Karte so neprenosljive v naslednji mesec (izjema je bolniško potrdilo) in za neizkoriščene obiske vračilo denarja ni možno. 
  • Ure so v primeru odsotnosti vaditelja vadbe nadomeščane z drugim terminom in pravočasno odpovedane. 
  • K vadbi se lahko pridružite kadarkoli, cenik je temu prilagojen.
  • Prvi obisk skupinske vadbe je brezplačen. 
  • Vsi vadeči lahko 1x mesečno koristijo 10% popusta na izbrano masažo.
  • Vsak naslednji družinski član ima 10% popusta na izbrano vadbo.